info@nbgas.cz +420 602 557 181
Úvodní strana » Kariéra » OBLASTNÍ MANAŽER

OBLASTNÍ MANAŽER - (hlavní výdělečná činnost)

Oblastní manažer řídí skupinu poradců pro správu financí, jejichž počet může být různý dle regionu působení a místních podmínek. Jeho hlavní pracovní náplní je manažerská činnost, zajišťování náboru nových uchazečů o práci ve společnosti a vlastní obchodní činnost. Nástupní a nadstavbový vzdělávací systém metodicky zabezpečuje vedení společnosti v součinnosti s oblastními manažery. Oblastní skupina může mít statut "odloučené obchodní skupiny" s vlastní kanceláří. Dle vnitřního řádu společnosti lze za stanovených podmínek získat příspěvek na chod takovéto kanceláře. Tento statut je vhodný i pro menší regiony a umožňuje tak práci v místě.

Oblastní manažer má zajištěnu komplexní podporu své práce, včetně materiálně technického zabezpečení (PC, mobilní tel.včetně speciálních tarifů, příspěvku na kancelář apod.)V případě potřeby společnost zajistí přípravu a umožní získání potřebných licencí a osvědčení.

Oblastnímu manažerovi náleží mimo nadstandardní provize i superprovize a další výhody dle vnitřního řádu společnosti.

Kontaktujte nás.

Potřebné doklady uchazeče:

  • doklad o dosaženém vzdělání
  • licenční osvědčení (jste-li držitelem)
  • životopis
  • výpis z trestního rejstříku