info@nbgas.cz +420 602 557 181
Úvodní strana » Pojištění » Občanské majetkové pojištění

Občanské majetkové pojištění

Pojištění stavby a domácnosti

Stavby - rodinný dům, garáž, bytový dům, rekreační chalupa nebo chata, vedlejší stavby (skleník, pergola, plot ...). 

Domácnost - vybavení domácnodti ( např. elektronika, nábytek, oblečení atd. ) a stavební součásti.

Na co si můžete nemovitost  a domácnost pojistit:

Sdružený živel - požár, výbuch, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, přímý úder blesku, přepětí v síti, povodeň nebo záplava, zemětřesení, pád letadla, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, tíha sněhu nebo námrazy...

Vodovodní škody - voda vytékající z vodovodních nebo kanalizačních zařízení, přetlak nebo zamrzání vody.

Vandalismus - úmyslné poškození nebo zničení věcí.

Odcizení věcí - krádeží nebo vloupáním.

Může se stát, že vám někdo odcizí stavební materiál. Proto doporučujeme pojistit si budovu již ve stadiu stavby.

odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu občanů - kryje škody způsobené neúmyslně poškozenému v důsledku jednání pojištěného v jeho občanském životě ( rozbitá výloha, politý počítač, vytopení sousedů, škody způsobené dětmi atd...). Vztahuje se obvykle na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Odpovědnost z držby nemovitosti - kryje způsobené škody související s danou nemovitostí.

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání - zaměstnavatel po vás může požadovat úhradu škody způsobené neúmyslně při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku platu ( "pojistka na blbost" ). Kryje škody na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu povolání, škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele ( např. spoluúčast ).

Odpovědnost z výkonu práva myslivosti - je to povinné pojištění podle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti. Kryje škodu způsobenou na zdraví, majetku a náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou. Pojištění může zahrnovat i pojištění zbraně proti krádeži a přírodním živlům a pojištění odpovědnosti za škodu zůsobenou při mysliveckých soutěžích.

Chci poradit

Pole označená * jsou povinná.